Архив...

Эрүүл мэнд

Манай улсын халдварт өвчний 38 хувийг бэлгийн замын халдварт өвчин эзэлж байна. Ялангуяа тэмбүү өвчин сүүлийн жилүүдэд хурдацтай тархжээ. Үүнийг мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг өнгөрдөг байсныг таслан зогсоож өвчний эсрэг камбанит ажил өрнүүлээд байна. Өнөөдөр бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар хэлэлцүүлэг өрнөлөө. Өнгөрсөн 10 сарын хугацаанд 250 мянга гаруй иргэнийг үзлэгт хамруулж 4.500 гаруй тэмбүүгийн шинэ тохиолдол илрүүлэн эмчилжээ.

2019 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРД БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛДВАРЫН 13685 ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДСЭН БАЙНА. Үүнээс нийт халдварт өвчний 38 хувийг эзэлж байна. Энэ нь өмнөх оны мөн энэ үетэй харьцуулахад 558 өвчлөл буюу 4.3 хувиар өссөн тоо юм.  Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний 40.3 хувийг-тэмбүү, 33.3 хувийг заг хүйтэн, 26.3 хувийг трихомониаз, хүний дархлал хомсдлын вирус, ДОХ 0.1 хувийг эзэлж байна. Мөн энэ оны 10 сарын байдлаар төрөлхийн тэмбүүгийн 54 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 хүн нас барьж, 20 амьгүй төрөлт  бүртгэгдсэн байна.  Харин тэмбүүгийн үзлэг шинжилгээг бүх аймагт зохион байгуулж, 180455 иргэнийг хамруулж, тэмбүүгийн 2308 тохиолдлыг илрүүлжээ.  Үзлэг шинжилгээний мэдээлэл сурталчилгааг идэвхижүүлснээр иргэд өөрсдөө  үзлэг шинжилгээнд сайн дураараа хамрагдах тохиолдол идэвхжсэн гэдгийг салбарынхан ярьж байна.

Харин тэмбүүгийн халдварын өвчлөлийг бууруулах, төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлын тархалтыг таслан зогсоох, бэлгийн замын халдаврт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр буюу тэмбүүг устгая үйл ажиллагааны явцыг танилцуулсан.

Цаашид орон нутгийн засаг захиргаа, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа хувь хүний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, илрүүлэг шинжилгээнд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэх, хүн ам эрүүл мэндийн болон бэлгийн эрүүл мэндийн боловсрол олгоход чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг тогтмол явуулах хэрэгтэйг салбарынхан хэллээ.