Эрүүл мэнд

Уулзалтын үеэр НҮБ-ын суурин зохицуулагч Тапан Мишра Монгол улсад хөгжлийн чиглэлээр ажил явуулах боломж байгаа гэдгийг онцолсон. Мөн ирэх онд НҮБ ямар ажил зохион байгуулах талаар хурал зохион байгуулжээ. Хурлаас нянгийн тэсвэржилт, Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх ажилд анхаарлаа хандуулах мөн засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай уялдаа холбоотой ажиллахаар болсныг хэллээ. Энэ мэтчилэн ирэх жилүүдэд хамтран ажиллах ажлын талаар ярилцлаа.