Эрүүл мэнд

Залуус эрүүл мэндийн даатгалаараа фитнесст хичээллэх боломжтой болсон. Иргэдийн эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд чухал алхам болно гэж үзэж байгаа юм. Өнгөрсөн хугацаанд фитнессүүдэд стандарт тавьж, магадлан итгэмжлэл олгож дуусчээ. Нийт 13 фитнесс тэнцээд байна.