ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2021.11.22-11.28/

ТВ5 хөтөлбөр

2021 ОНЫ 11-Р САРЫН 22-НООС 2021 ОНЫ 11-Р САРЫН 28-НЫ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ / 2021.11.22/ 

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Никонов" 7-р анги ОАУСК

8:15 Хошин шог

9:10 Дуулах өдөр 10жил

9:30 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:10 Нанонаалт үзүүлж байна

10:15 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

10:45 Цаг агаарын мэдээ

10:50 Мөрөөдлийн театр 10 жил

11:00 Мэдээ

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Хими

12:00 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

12:20 "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

12:50 Мөрөөдлийн театр 10 жил

13:00 "Азийн мэдээ"

13:20 Нанобальзам үзүүлж байна

13:25 "Хуан Жи Ни" 5 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:45 Цаг агаарын мэдээ

14:50 Мөрөөдлийн театр 10 жил

15:00 Мэдээ

15:20 Цаг агаарын мэдээ

15:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 Япон орныг тольдохуй

17:20 Мөрөөдлийн театр 10 жил

17:30 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:20 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

18:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:45 Шинжлэх ухаан 100 жилд

19:30 "Хуан Жи Ни" 6 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа" шууд

23:30 "Никонов" 8-р анги ОАУСК

0:25 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ / 2021.11.23/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Никонов" 8-р анги ОАУСК

8:15 Хошин шог

8:45 Мөрөөдлийн театр 10 жил

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:40 Мэдээ

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол

12:20 Теле хичээл 6-р анги - Математик

12:40 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

12:55 Нанонаалт үзүүлж байна

13:00 "Азийн мэдээ"

13:20 Нанобальзам үзүүлж байна

13:25 Цаг агаарын мэдээ

13:30 "Хуан Жи Ни" 6 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:55 Цаг агаарын мэдээ

15:00 Мэдээ

15:20 Мөрөөдлийн театр 10 жил

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

17:30 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:40 Цаг агаарын мэдээ

18:45 Бизнес мэдээ

18:50 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

19:05 Бүүстэр тун 

19:20 "Хуан Жи Ни" 7 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа" шууд

23:30 "Никонов" 9-р анги ОАУСК

0:25 Эфир завсарласан

 ЛХАГВА ГАРАГ / 2021.11.24/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Никонов" 9-р анги ОАУСК

8:15 Хошин шог

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:40 Мэдээ

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Физик

12:20 Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим

12:25 Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл

12:45 Мөрөөдлийн театр 10 жил

12:55 Нанонаалт үзүүлж байна

13:00 Азийн мэдээ

13:20 Нанобальзам үзүүлж байна

13:25 "Хуан Жи Ни" 7 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:45 Зул барих ёсон 

15:00 Мэдээ

15:20 Мөрөөдлийн театр 10 жил

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 Дуулах өдөр 10жил

17:20 Зул барих ёсон 

17:35 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 Бизнес мэдээ

18:40 НИТХ

19:00 Мөрөөдлийн театр 10 жил

19:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

19:15 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

19:30 "Хуан Жи Ни" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 "Цаг хөтөлбөр" 

22:00 "Монгол сугалаа "шууд

23:30 "Никонов" 10-р анги ОАУСК

0:25 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ / 2021.11.25/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Никонов" 10-р анги ОАУСК

8:15 Хошин шог

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:30 Мэдээ

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Дүрслэх урлаг

12:10 Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг

12:30 Нанонаалт үзүүлж байна

12:35 Зул барих ёсон 

12:50 Мөрөөдлийн театр 10 жил

13:00 Азийн мэдээ

13:20 Нанобальзам үзүүлж байна

13:25 "Хуан Жи Ни" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:45 Зул барих ёсон 

15:00 Мэдээ

15:20 Мөрөөдлийн театр 10 жил

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 Дуулах өдөр 10жил

17:20 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

17:35 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:25 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

18:40 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:45 Мөрөөдлийн театр 10 жил

18:55 "Монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу

19:30 "Хуан Жи Ни" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Никонов" 11-р анги ОАУСК

0:25 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ / 2021.11.26/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 "Түмний эх үзүүлж байна"

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Түүх

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Биологи

12:20 Нанонаалт үзүүлж байна

12:25 Зул барих ёсон 

12:40 Мөрөөдлийн театр 10 жил

12:50 "Хуан Жи Ни" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:10 Нанобальзам үзүүлж байна

14:15 Цаг агаарын мэдээ

14:20 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

14:35 МУСТА Х.Баянмөнх - Тусгаар тогтнол тоглолт

16:30 Зул барих ёсон 

16:45 Мөрөөдлийн театр 10 жил

16:55 Дуулах өдөр 10жил

17:15 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

17:30 "Тусгаар тогтнол" МУСК

19:30 "Хуан Жи Ни" 10 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:15 "Никонов" 12-р анги ОАУСК

23:10 МУСТА Р.Өнөржаргал - Эх орон энх орон тоглолт

1:10 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ / 2021.11.27/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:15 Цаг агаарын мэдээ

7:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:30 Бизнес мэдээ

7:40 "Никонов" 12-р анги ОАУСК

8:40 Цаг агаарын мэдээ

8:45 Зул барих ёсон 

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:10 Нанонаалт үзүүлж байна

11:15 "Өнөөдрийн аялал"

13:45 Нанобальзам үзүүлж байна

13:50 Зул барих ёсон 

14:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:10 Түмний эх үзүүлж байна

15:15 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 "ТВ молл"

17:25 Зул барих ёсон 

17:40 Дуулах өдөр 10жил

18:00 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:10 Сүлдэт баганын дэргэдээс 

18:30 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

18:45 "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

19:15 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:45 "Никонов" 13-р анги ОАУСК

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг

23:30 "Хуан Жи Ни" 6.7.8 -р анги олон ангит уран сайхны кино

2:30 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ / 2021.11.28/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Никонов" 13-р анги ОАУСК

8:10 Хошин шог

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:10 Нанонаалт үзүүлж байна

10:15 "Өнөөдрийн аялал"

12:45 Нанобальзам үзүүлж байна

12:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг

12:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм

13:30 Зул барих ёсон 

13:45 Түмний эх үзүүлж байна

15:15 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

15:30 "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг

17:00 Дуулах өдөр 10жил

17:20 "ТВ молл"

17:50 Зул барих ёсон 

18:05 "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг

18:50 "Зулын 25 их дүйчин өдөр ном хурах ёслол"

19:05 Бизнес мэдээ

19:20 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:50 "Никонов" 14-р анги ОАУСК

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм

22:00 "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг

23:30 "Хуан Жи Ни" 9.10 -р анги олон ангит уран сайхны кино

1:30 Эфир завсарласан