Эрүүл мэнд

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх үүднээс нэг цэгийн үйлчилгээ нэвтрүүллээ. Үзлэгийн цаг авахаас эхлээд, шинжилгээний хариу, төлбөр тооцоо, эмнэлгийн лавлагаа гээд бүх зүйлийг төвлөрүүлсэн байна. Олон хүн зорин ирдэг томоохон эмнэлэг учраас бүх зүйл ойлгомжтой, хурдан шуурхай байдалд гол анхаарлаа хандуулж эхэлжээ.

УГТЭ харилцагчдад үйлчлэх төвийг шинэчлэн сайжруулж ашиглалтад орууллаа. Эмнэлэгт үйлчлүүлж буй иргэд лавлагааны хэсгээс үзлэгийн цагаа хэрхэн авах, ямар эмчид үзүүлэх, шинжилгээний хариу хэрхэн авах зэргийг тодруулах боломжтой. Мөн нэг цэгийн үйлчилгээнд цаг авахаас гадна эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг ч авах боломжтой болжээ. Ингэснээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахад хүндрэл чиригдэл буурах давуу талтай.