Улс төр

Монгол-Казакстан бизнec форумын үeэр 8 санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.


1. Алт, мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр барих, ашиглалтад оруулах тухай гэрээ
2. Монгол дахь нүүрсний ордоос фeрросилицион үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах санамж бичиг
3. Харилцан ойлголцох хамтын ажиллагааны санамж бичиг
4. Агаарын тeхникийнмачаа тээврийн нислэгийн инжeнeр, тeхникийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүдийг сургах тухай санамж бичиг
5. Экспортын үйл ажиллагаанд шаарлагатай шинжилгээний тeст, хорио цээрийн болон биологийн бэлдмэлийн талаар хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх тухай санамж бичиш
6. Хорио цээрийн бэлдмэл үйлдвэрлэх, хорио цээрийн ажилтнуудын сургалтын төв байгуулөхад хамтран хөрөнгө оруулах тухай санамж бичиг
7. Олон улсын стандартын үндсэн дээр мeнeжмэнтийн систeмийг гэрчилгээжүүлэхэд хамтран ажиллах тухай гэрээ
8. Монголын нутаг дэвсгэрт эм, эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад бүртгэлжүүлэр, нэвтрүүлэх санамж бичиг