Улсын Их хурал

Үндсэн хуулийн цэцийн дарга солонгос эмэгтэйд бэлгийн дарамт учруулсан байж болзошгүй үйлдэл нь Монголд дарга нараас охид бүсгүйчүүдээ хамгаалахыг сануулсан дохио гэдгийг хуульч эмэгтэйчүүд хэлж байна. Яг энэ сэдвээр өнөөдөр төрийн ордонд хуульчид цугаллаа. Бэлгийн дарамт учруулсан үйлдэлд хариуцлага тооцох хууль эрх зүйн орчинг 2017 онд өөрчлөгдсөн эрүүгийн хуулиар байхгүй болгожээ. Энэ зүйл заалтыг дахин сэргээх, бэлгийн дарамтийн эсрэг зохицуулалтыг улам нарийвчлах шаардлага байгааг хуульчид хэлж байна.

Манай улс охид эмэгтэйчүүдээ бэлгийн хүчрхийлэлд өртөхөөс сэргийлж, нарийвчлан зохицуулсан хуулиар хамгаалж чаддаггүйг Үндсэн хуулийн цэцийн даргын үйлдэл дэлхийд тунхагласан. Цэцийн дарга Д.Одбаярт холбогдох хэргийг манай улсад зохицуулах хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Тэр ч бүү хэл ажлын байранд бэлгийн дарамт үзүүлсэн этгээдэд  хүлээлгэх хариуцлага ч эрүүгийн хуулиас арчигдсан. Улмаар энэ төрлийн гэмт хэргийг шүүхээр шийдэх боломжгүй болоод гурван жил болсон ч бэлгийн харьцаанд орохыг шаардах ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлэх хэргүүд түгээмэл гэдэг нь иргэдийн гомдлоос харагддаг байна.

Бэлгийн дарамт үзүүлсэн этгээдийг эрүүгийн хуулиар шийтгэх боломжгүйн дээр, зөрчлийн тухай хуульд нарийвчлан тусгаагүй мөн одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах хуульд ч энэ төрлийн заалт байхгүй байгаа юм. Үүнээс гадна хохирогчид учруулсан сэтгэл санааны хохирлыг тооцох аргачлал ч байхгүй нь бэлгийн дарамт үзүүлэх хэрэг даамжрах үндэс болж байгааг хэлж байна.

Манай улс дээрх асуудалд онцгой анхаарч дэлхий нийтийн чиг хандлагад нийцүүлсэн хуулиар зохицуулах хэрэгтэйг олон жишээ харуулж байна. Тиймээс бэлгийн дарамт үзүүлэх хэргийг эрүүгийн хуулиар хэрхэн зохицуулах, бусдыг удаан хугацаанд ширтсэн асуудлыг жендерийн хуульд хамааруулах гээд цогц өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэлээ.

2017 онд эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хорих ялын доод хэмжээг зургаагаас дээш сар болгон зохицуулсан байна. Энэ нь бэлгийн дарамт үзүүлж, хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдээгүй ч  сэдэл гаргасан хүнд хоёр жил хүртэлх хорих ял хүлээлгэх эрх зүйн орчин бүрдүүлжээ. Тиймээс бэлгийн дарамтыг зөрчлийн хуулиар зохицуулах болсон нь учир дутагдалтай байгаа тул  эрүүгийн хуулиар буцаан зохицуулахаар болж байгаа юм.