Архив...

Улсын Их хурал

Хууль зүйн байнгын хороогоор аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийг хэлэлцлээ.  Хуульд орж байгаа гол өөрчлөлт нь аливаа сонгуулийн дүнг СЕХ албан ёсоор мэдэгдээгүй байхад түрүүлж мэдээлэл хийвэл торгох заалт оруулжээ. Энэ заалт гишүүдийг талцуулж шүүмжлэл дагууллаа.  

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд дараах зохицуулалт шинээр орж ирж байгаа юм. Сонгуулийн ерөнхий хороо санал хураалтын дүнг албан ёсоор мэдэгдээгүй байхад урьдчилсан байдлаар мэдэгдэл хийсэн хувь хүнийг 10 мянган нэгжээр, хуулийн этгээдийг 100 мянган нэгжээр торгохоор хуульчилжээ. Харин энэ асуудлыг байнгын хорооны гишүүд шүүмжилсэн юм.

Албан ёсны дүнг СЕХ зарлаагүй байхад нэр дэвшигч эсвэл нам эвслүүд урьдчилсан байдлаар мэдэгдэл хийх нь нийгмийн сэтгэл зүйд хүчтэй нөлөөлөхөөс гадна албан ёсны дүн гарахаар мэдээлэл зөрдөг нь аливаа зөрчилдөөн үүсгэх үндэс болдогийг санал боловсруулсан ажлын хэсэг онцолж байгаа юм. Гэхдээ уг заалтыг хэлэлцүүлгийн явцад илүү боловсронгуй болгох хэрэгтэйг гишүүд санууллаа.

Сонгуулийн дүнг урьдчилсан байдлаар нийтэд мэдээллэсэн иргэн хуулийн этгээдийг торгох заалт бүхий аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулийг  байнгын хороо дэмжсэн юм. Үүний дараа төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар мөн дэмжиж нэгдсэн чуулганд танилцуулахаар боллоо.