Улсын Их хурал

Ирэх сарын 25-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэх Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр УИХ-ын хариуцлага, үйл ажиллагааг сайжруулах хэд хэдэн заалт орсон. Улмаар УИХ-ын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж гишүүнийг эгүүлэн татах заалтыг тодорхой тусгаж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуулийн төслийг хэлэлцэх үеэр сонгогчдын 10 хувь нь гарын үсэг зурж УИХ-ын гишүүнийг татах санал гаргавал эгүүлэн татах заалт тусгах саналыг зарим гишүүд гаргасан. Тэгвэл ийм жишиг дэлхийд байхгүйгээс гадна парламент дархлаагүй болох том эрсдэлтэй гэдийг хууль санаачлагчид хэллээ.

Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа үндсэн хуулиар УИХ-ын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон асуудлыг чуулганаар хэлэлцэж бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэхийг шийднэ. Хэрэв гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүх тогтоовол УИХ-аар хэлэлцэж эгүүлэн татна гэж заасан. Тэгвэл ирэх сараас мөрдөж эхлэх шинэ Үндсэн хуулиар дээрх заалтаас гадна УИХ-ын гишүүн бүрэн эрхээ хэргжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа няцаж Үндсэн хууль зөрчсөн бол эгүүлэн татах заалт орж байна. УИХ-ын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг байнгын хороо хэлэлцэх үеэр үндсэн хуулийн цэц гишүүнийг хууль зөрчсөн гэж үзвэл эгүүлэн татах заалтыг зарим гишүүд шүүмжиллээ.

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ТАНГАРГААСАА НЯЦАЖ, ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН БОЛ ЭГҮҮЛЭН ТАТДАГ БОЛНО

Байнгын хорооны хуралдаанаар сонгогчдын 10 хувь нь гарын үсэг зурж УИХ-ын гишүүнийг эгүүлэн татах санал гаргавал гишүүнийг татдаг байх асуудлыг нэр бүхий гишүүн хөндсөн. Харин ийм жишиг дэлхийд байхгүйн дээр элдэв улс төрийн акц явагдах, парламентын дархлаа сулрах эрсдэлтэйг хэллээ. Үүнээс гадна үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой УИХ-ын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг санаачлан гарын үсэг зурсан гишүүд өөрсдөө олон нийтэд буруу ойлголт өгөх зүйл ярьж байна гэлээ.

УИХ-ын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа гишүүний тангаргийг шинэчлэн тусгажээ. Улмаар гишүүн тангаргаасаа няцаж Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг цэц шийдвэрлэн УИХ-д хүргүүлж чуулганаар хэлэлцэн эгүүлэн татдаг байхар зохицуулжээ. Байнгын хороо уг хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжиж нэгдсэн чуулганд танилцуулахаар боллоо. УИХ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсанаар 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн дүнгээр байгуулагдах парламент мөрдөж эхлэх юм.