Засгийн газар

Монгол улсын хэмжээнд 94 их дээд сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүн амтай нь харьцуулахад их дээд сургуулийнхаа тоогоор манай улс дээгүүр бичигдэнэ. Гэхдээ сургалтын чанараар дэлхийд үнэлэгдсэн нэг ч их сургууль байхгүй. Тиймээс зарим их дээд сургуулиудыг нэгтгэж судалгаанд суурилсан их сургууль байгуулах асуудал яригдаж байна.

Их дээд сургуулиудын сургалтын чанар, тогтолцоог сайжруулахын тулд судалгаанд суурилсан үйл ажиллагаа явуулдаг, эрдэм шинжилгээний их дээд сургууль байгуулах ёстой гэж салбарынхан үзэж байна. Ийм сургууль байгууллахад мэргэжлийн боловсон хүчин, техник технологийн хангамж зэргээс эхлээд 10-20 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэх тооцоог гаргажээ. Тиймээс төрийн өмчийн зарим сургуулиудыг нэгтгэх асуудлыг хөндөж эхэллээ.

Сургуулиудыг нэгтгэснээр сургалтын чиглэлийн давхцал арилж, мэргэжлийн боловсон хүчин нэг дор хамтарч ажиллах, цаашлаад сургалтын чанар сайжрахаас гадна зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ багасна. Ийм тогтолцоонд шилжих цаг ч нь болсон гэдэгт их дээд сургуулийн захирлууд санал нэгдэж байна.

Хэрэв төрийн өмчийн зарим сургуулиудыг нэгтгэж үйл ажиллагаа нь судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр явагддаг болчихвол сургалтын төлбөрөөр бизнес хийдэг тогтолцоо үгүй болно гэж салбар яам үзэж байна. Учир нь өнөөдрийн байдлаар их дээд сургуулиудын орлогын 80 хувь нь сургалтын төлбөрөөс бүрддэг тул хувийн болон улсын сургуулиуд чанарт биш оюутны тоонд анхаарах нь элбэг байгааг хэлж байна. Тиймээс шаардлагатай гэж үзсэн сургуулиудыг нэгтгэснээр дээд боловсролын чанар сайжрана гэдгийг салбарын сайд онцоллоо.