Засгийн газар

Эрүүл мэндийн сайд 21 аймгийн удирдлагуудтай уулзлаа. 2019 оны ажлаа дүгнэж 2020 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлаа танилцуулсан байна. Энэ онд манай улс 35 эмнэлэг шинээр барихааар төлөвлөж байна. Нийслэлээс гадна хөдөө орон нутаг гээд эмнэлгийн хүртээмжийг сайжруулахад энэ бүх ажил чиглэгдэх юм.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр өнгөрсөн онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, мөн энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын талаар Эрүүл мэндийн сайд орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж ярилцлаа. Энэ үеэр эрүүл мэндийн салбарт 2019 онд олон ажил хийгдэж, үр дүнгээ өгсөн гэдгийг салбарын сайд онцолсон юм.

Хөдөө орон нутаг руу чиглэсэн, иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжсэн олон ажил энэ онд хийгдэнэ. Тухайлбал 2020 онд улсын хэмжээнд нийт 35 эмнэлэг баригдана. Мөн хүн амыг аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамруулж ажиллана. Хувийн эмнэлгүүдийг улсын эмнэлэгтэй адилтган үзэж тэдэн рүү чиглэсэн тодорхой ажил явуулна гэсэн юм. Ингэснээр иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж сайжирна.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудыг аймаг, орон нутгийн засаг дарга нар дэмжснээр тодорхой үр дүнд хүрсэн жишээ олон байна. Эдгээр ажлуудыг нэрлэж, эрүүл мэндийн салбарт дэвшил гарсан зарим аймгуудын удирдлагуудад талархал дэвшүүлсэн юм.