Засгийн газар

Засгийн газар Коронавируст халдвар(COVID-19) урьдчилан сэргийлэх цогц асуудлаар хуралдаж байна.

Орон нутгийн зам, УБ-руу орох, гарах урсгалыг хязгаарласныг сунгах чиглэл Ерөнхий сайд тавив.
Мөн цаг алдалгүй шийдэх бусад асуудлуудыг ярилцаж байна.
Улсын Онцгой комисс үргэлжлүүлж өнөөдөр хуралдана...

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн яам