Засгийн газар

Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа багц санхүүжилтийн хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зургаан сарын хугацаанд тэглэхээр болсон. Энэ дэмжлэгийг авсан аж ахуй нэгжүүд ажилчдаа цомхотгохгүй байх үүрэг хүлээнэ. Ингэснээр ажлын байр хадгалагдаж иргэдэд санхүүгийн хүндрэл үүсэхгүй гэж үзэж байна.

Ч. ХҮРЭЛБААТАР: ТАХЛЫН ҮЕД ЗОРИУЛАГДСАН БОНД ГАРГАХ ТАЛААР СУДАЛЖ БАЙНА

Засгийн газар иргэдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор ирэх сарын нэгнээс эхлэн зургаан сарын хугацаанд цалингийн орлогоос албан татвар авахгүй байх шийдвэр гаргасан. Харин аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих чиглэлд мөн зургаан сарын хугацаанд НДШ-ийг бүрэн тэглэхээр болж байгаа юм. Мөн сарын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош аж ахуй нэгжүүдийг орлогын албан татвараас бүрэн чөлөөлсөн. Энэ хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа тул аж ахуй нэгжүүд ажилтнаа чөлөөл, цомхтгол хийхгүй байх үүргийг хүлээлгэх юм байна

АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДИЙН НДШ-ИЙГ ТЭГЛЭХДЭЭ АЖИЛТНАА ЧӨЛӨӨЛӨХГҮЙ БАЙХ ҮҮРГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭНЭ

Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн хүрээнд нийт 38 мянган ажил олгогч, 426 мянган даатгуулагч хамрагдаж байна. Үүн дээр нэмээд 180 мянган иргэн хувиараа хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Дээрх иргэд ч мөн хөнгөлөлтөд хамрагдана гэдгийг хэллээ. Харин аж ахуй нэгжүүд ажлын байраа хадгалсан тохиолдолд сар бүр мөнгөн урамшуулал олгох шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийг дараах байдлаар зохицуулах юм байна.

Коронавирусний тархалт дэлхийг нөмөрч байгаа энэ цаг үед эрүүл мэнд, эдийн засгийн хүндхэн сорилтуудтай тулгарч байгаа. Тиймээс тахлын үед цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг судлан бонд буюу үнэт цаас гаргах ажлыг судлаж эхлэсэн байна. Мөн хэд хэдэн санхүүжилт хийгдэхээр байгааг хэллээ.