Засгийн газар

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хууль, эрхзүйн шинэтгэлийн чиглэлээр 11 зорилтыг тусгаж, хэрэгжүүлэхээр 34 хуулийн төсөл, 1 хөтөлбөр боловсруулж, батлуулахаар тусгаад байна.

Хууль эрхзүйн шинэтгэлийн хүрээнд оюуны өмчийн багц хууль, Арилжааны тухай, Хэрэглэгчийн гэрээний тухай, Барьцаалан зээлдүүлэх газар, иргэд хоорондын мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай, хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай зэрэг арван хуулийн төслийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулахаар төлөвлөжээ. Эдгээр хуулийг дагасан олон асуудал хуулийн хүрээнд шийдвэрлэгдэнэ гэж албаныхан үзэж байна.

Тухайлбал, нийтэд тустай ажил хийлгэх ялыг сэргээхээр төлөвлөсөн байна. Тухайн хүний хувийн байдлыг харгалзан үзэж нийтэд тустай хөдөлмөр эрхлэх, томоохон бүтээн байгуулалтад ажиллуулах зэргээр зохицуулдаг байхаар хууль эрхзүйн шинэтгэлд тусгажээ. Үүнээс гадна мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй холбоотой 7 хуулийн төслийг боловсруулах юм байна. Хууль эрхзүйн шинэтгэл нь ялыг чангатгах, зарим хуулийн заалтыг мөрдүүлдэг болох зэрэг эерэг үр дүнтэйг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд онцоллоо. 

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ