Засгийн газар

Улсын Онцгой комисс хуралдаж байна.

Соёл урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээ, худалдаа үйлчилгээ, бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл, сургуулийг хэвийн горимд үе шаттайгаар нээх асуудлыг ярина. Үргэлжлүүлэн Засгийн газар хуралдаж эцсийн шийдвэр гарна.