Shutterstock©

Засгийн газар

Манай улсад тендер тойрсон маргаан тасардаггүй. Тендер зохион байгуулалтаас эхлээд үнэлгээний комиссын үнэлгээ шударга бус явагдсан, тендерт ялагдсан компани нь шүүхэд гомдол гаргана зэргээр төрийн худалдан авах ажиллагааг гацаадаг байдал өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байгаа.

Өнгөрсөн онд л гэхэд төрийн худалдан авах ажиллагааны тодорхой хувь тендер тойрсон маргаанаас үүдэлтэй буцаагджээ. Тэгвэл УИХ-ын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга бүх шатны тендер сонгон шалгаруулалтыг цахимжуулж, нээлттэй ил тод явуулдаг болгох хэрэгтэйг хэллээ.

Манай улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа тендерийн тухай хуулийг батлагдсан цагаас нь хойш 24 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг. Гэвч өнөөдрийг хүртэл тендер тойрсон маргаан тасрахгүй, ямар төслийг хэн авч байгаа нь мэдэгдэхгүй олон нийтийн санал, дэмжлэгээр шалгаруулсан гэх төдийд хаагаад өнгөрдөг гэдгийг тэрээр онцоллоо.

Тендер зохион байгуулах сонгон шалгаруулах ажлыг бүрэн цахимжуулахаас гадна ШУ технологийн санг нээлттэй болгоно гэлээ. Тус сангаас санхүүжилт авдаг төслүүд ямар байдлаар шалгарч хэн авч байгаа нь мэдэгдэхгүй сангийн мөнгө дуусдаг байдлыг зогсооно гэсэн юм.