Намууд

УИХ дахь Ардчилсан намын зөвлөлийн хувьд ч мөн тахлын эсрэг хуулиар өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Богино хугацаанд хэрэгжих хуулийн төслийг дэмжихээр болсон байна. Гэхдээ ипотекийн зээл төлөлтийг хойшлуулах, төсөв тодотгох зэрэг саналуудыг нэмж оруулах шаардлагатай гэж үзжээ.

УИХ-ын даргад өргөн баригдаад байгаа цар тахлын эсрэг хуулийг Үндсэн хуульд нийцүүлэх шаардлагатай гэж Ардчилсан намын зөвлөл үзлээ. Тус намын зөвлөл цар тахлын үед эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад авч хэрэгжүүлэх таван багц 38 саналыг УИХ-ын даргад хүргүүлээд байгаа. Ингэхдээ улсын төсөвт тодотгол хийж шаардлагагүй бүтээн байгуулалтын зардлыг танах, улмаар ипотекийн зээлийн төлөлтийг нэг жилийн хугацаанд хойшлуулах зэрэг саналуудыг тусгасан.

Үүнээс гадна тус зөвлөл өнөөдрийн хуралдаанаараа Аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд бие даасан байдлыг хангах асуудлыг тусгах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Улмаар энэ долоо хоногт хэлэлцэх УИХ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд нэгтгэсэн саналаа хүргүүлэхээр болжээ.