Намууд

Сар гаруйн дараа УИХ-ын ээлжит сонгууль товлосон хугацаандаа болохоор бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Энэ удаагийн сонгууль цар тахлын эрсдэлтэй нөхцөлд явагдах тул УОК, Эрүүл мэндийн яам, СЕХ болон бусад байгууллагын төлөөллийг багтаасан ажлын хэсэг байгууллаа. Ажлын хэсгийн зүгээс тахлын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх таван асуудлыг тодорхойлж шат дараатайгаар холбогдох журмыг боловсруулж эхэлжээ.

Парламентын 8 дахь удаагийн сонгууль дэлхий нийтэд цар тахал дэгдсэн онцгой нөхцөлд зохион байгуулагдах гэж байна. Тиймээс өнөөгийн нөхцөлд сонгуулиа амжилттай зохион байгуулсан олон орны туршлагаас судлан бэлтгэл ажлыг хуулийн хүрээнд хангаж байгааг СЕХ-ноос мэдээллээ. УОК-иос Сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой ажлын хэсэг гаргаж цар тахлын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх, таван хүчин зүйлийг тодорхойлжээ. Үүнд нэр дэвшигчийг тодруулах ажиллагаа, бие даан нэр дэвших, зөөврийн хайрцгаар санал авах, санал хураалт явуулах ажиллагаанууд иргэдийг олноор цуглуулж тахлын эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн байна. 

Энэ сарын 10-16-ны хооронд нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа явуулах хуулийн заалттай. Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хоёр төрөл байдаг. Үүнд, намаас нэр дэвшүүлэх, бие даан нэр дэвших асуудлууд багтаж байгаа. Тэгвэл бие даан нэр дэвшихдээ 801 хүний гарын үсэг цуглуулсан байх шаардлагатай байдаг. Харин намаас нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагааг явуулахдаа хурал зохион байгуулж нууц санал хураалт явуулдаг. Тиймээс дээрх хоёр ажилд эхний ээлжинд зөвлөмж гаргаж мөрдөх журмыг боловсруулж эхэлсэн байна.

Өнөөдрийн байдлаар сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой аймаг нийслэл, сум дүүргийн сонгуулийн хороод байгуулагдаад байгаа. Тус хороод ямар байдлаар ажиллах сургалтыг Эрүүл мэндийн яам, Онцгой комиссоос өгсөн зааврын хүрээнд зохион байгуулж байна. Үүний дараа хэсгийн хороодыг байгуулах учиртай. Тэгвэл УОК дээрх газрууд ямар журам мөрдөхийг гаргаж, хэрэгжилтэд бүх шатны онцгой комисс, засаг дарга нар хяналт тавин ажиллахаар болжээ.