Нэвтрүүлгийн зорилго: Үзэгчдэд танин мэдэхүйн үнэн зөв мэдлэг мэдээлэл олгох 

Нэвтрүүлгийн зорилго: Үзэгчдэд танин мэдэхүйн үнэн зөв мэдлэг мэдээлэл олгох 

Зорилтот бүлэг: 13-с дээш нас

Нэвтрүүлгийн танилцуулга:

10 зочинтой. 2 оролцогч 1 баг болж нийт 5 баг оролцоно. Нэвтрүүлэг гурван үетэй.

1-р үе. Зураг таах

2-р үе. Амны хайрцаг унших

3-р үе. Танин мэдэхүйн асуулт хариулт

Ерөнхий мэдээлэл:

Нэвтрүүлгийн оролцогчид болон үзэгчдэд мэдлэг олгох зорилготой нэвтрүүлэг. Гурван үе байнга шинэчлэгдэж өөрчлөгдөнө. Багууд үе тус бүрт оноо цуглуулж явсаар таван багаас нэг баг ялагч болно. Өгсөн даалгавар биелүүлж чадаагүй оролцогчид шийтгэлтэй.