Товч танилцуулга, агуулга:   Нийслэлийн иргэдийн дунд тулгамдаж байгаа асуудлыг шүүмжлээд суух биш хэрхэн шийдэж болох гарцыг, жишгийг харуулахаар “Шинэ Улаанбаатар” нэвтрүүлгийг 2018 оны 10 сараас эхлэн үзэгчдийн хүртээл болгоод байна.

Товч танилцуулга, агуулга:   Нийслэлийн иргэдийн дунд тулгамдаж байгаа асуудлыг шүүмжлээд суух биш хэрхэн шийдэж болох гарцыг, жишгийг харуулахаар “Шинэ Улаанбаатар” нэвтрүүлгийг 2018 оны 10 сараас эхлэн үзэгчдийн хүртээл болгоод байна.

Нийслэлийн гэр хорооллын хоёр айлыг сонгон цэвэр, бохир, дулааны асуудлаа шийдэн, ногоон байгууламж, тоглох талбайгаа хэрхэн зөв зохион байгуулж болохыг харуулан дэмжин ажилласан. Үргэлжлэн агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах шинэ техник, технологи шийдлийг хүргэхээс гадна Нийслэлийн  дүүргүүдийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлж байна.