Нийгэм

Засгийн газар аливаа гамшиг, ослын үед иргэдийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангах үүднээс холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт явуулдаг болсон. Тэгвэл гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хүн амын дийлэнх болсон эмэгтэйчүүд ямар үүрэгтэй оролцох талаар үндэсний чуулганыг анх удаа зохион байгууллаа. Чуулганд 21 аймаг 9 дүүргийн төлөөлөл оролцсон юм.

Манай улсын хүн амын 50.8 хувийг эмэгтэйчүүд эзлэж байна. Тиймээс аливаа гамшиг эрсдэл тохиох үед бүх салбарын эмэгтэйчүүдийн уялдаа холбоотой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо сэдэвт чуулганыг зохион байгууллаа.

Чуулга уулзалтад 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, бизнесийн болоод олон улсын байгууллага иргэд, олон нийт, сайн дурын идэвхитэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл зэрэг 100 орчим төлөөлөл оролцсон юм.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах асуудлыг зөвлөлдөхөөс гадна гамшгийн үед болон гамшгийн дараа охид эмэгтэйчүүдийн амь нас аюулгүй байдал тэдэнд тулгамдсан асуудлыг анхааралдаа авах асуудлыг хэлэлцсэн юм.