Нийгэм

Улаанбаатар хот руу түүхий нүүрс оруулахыг хориглосон шийдвэр гараад багагүй өнгөрч байна. Гэсэн хэдий ч иргэд нийтийн тээврийн хэрэгсэл, суудлын автомашинд нууцаар оруулж ирэх гэсэн тохиолдол нилээдгүй гарах болжээ.

Энэ оны 5-р сараас эхэлж Улаанбаатар хот руу түүхий нүүрс оруулахыг хориглосон. Гэсэн хэдий ч иргэд хууль бусаар нийслэл хотруу оруулж ирэх тохиолдол гарч байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 103 автомашинд 3200 тонн түүхий нүүрс хууль бусаар нэвтрүүлэх гэж байсан тохиолдол гарчээ. Хамгийн сүүлд энэ сарын 16-ны өдөр том оврын автомашинд зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн түүхий нүүрс тээвэрлэж Улаанбаатар хот руу орох гэж байсан тохиолдол гарсан байна.

НМХГ болон Цагдаагийн байгууллагаас Улаанбаатар хот руу нэвтрэх постуудад шалгалт хийхээс гадна, айл өрхүүдийн хэрэглээнд хяналт тавин ажиллаж байгаа.  Хэрэв иргэд түүхий нүүрс болон хог, дугуй зэрэг шатах материал хэрэглэвэл хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. Одоогийн байдлаар иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийт 148 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ.