Нийгэм

БЗДХ буюу бэлгийн замаар дамжих халдварт заг хүйтэн, трихомониаз, тэмбүү, хламид, ДОХ зэрэг 20 гаруй төрлийн өвчин багтдаг. Иймд:

- Тохиолдлын бэлгийн хавьтлаас зайлсхийх
- Бэлгийн нэг хавьтагчтай байх, үнэнч байх
- Бэлгийн хавьтал бүрт бэлгэвчийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх нь таныг БЗДХ-ын эрсдэлээс хамгаална.

Эх сурвалж: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар