Нийгэм

Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллгын мэдээллээр Оросын Холбооны Улсын байгалийн чанд дахь хязгаарт мал, амьтны гоц халдварт, шүлхий /”о” хэвшил/, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Ухань мужид шувууны томуу /н5и1/ өвчин оношлогдсонтой холбогдуулан Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/634 тоот “Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх” мэдэгдлийг Хан-Уул дүүргийн мал аж ахуйн эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд мал аж ахуй эрхлэж буй 186 малтай өрхөд  хүргүүлээд байна.