Нийгэм

МУ-ын засгийн газрын тогтоол, Улсын Онцгой Комиссын хуралдааны шийдвэр, ЗТХЯ-ны тушаалын дагуу 2020.02.23-27-ны г хүртэл Орон нутгийн зорчигчийн галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зогсоосныг мэдэгдэж байна. Үүнд:

2020.02.22-ны
УБ-ЗАМЫН-ҮҮД/#276/,
УБ-ЗҮҮНХАРАА/#281/,
УБ-ЭРДЭНЭТ/#273/,
УБ-САЙНШАНД/#286/,
УБ-СҮХБААТАР/#263/,
УБ-ШАРЫН ГОЛ/#604/ чиглэлийн галт тэрэгнүүд аялахгүй.

2020.02.23-2020.02.26-нд бүх орон нутгийн галт тэрэгнүүд аялахгүй.

2020.02.27-ны
ЗҮҮНХАРАА-УБ/#282/,
СҮХБААТАР-УБ/#272/,
УБ-ШАРЫН ГОЛ-УБ
ДАРХАН-ШАРЫНГОЛ-ДАРХАН/#604,603,605,606/ чиглэлийн галт тэрэгнүүд аялахгүй.

??➡️??
2020.02. 23, 25-ны Улаанбаатар-Эрхүү,
??➡️??
2020.02. 24, 25-ны Эрхүү-Улаанбаатар чиглэлийн галт тэрэг? цагийн хуваарийн дагуу аялна./жич:Зүүнхараа, Дархан өртөөнд зорчигч буулгаж суулгахгүй ба зөвхөн Сүхбаатар өртөөнөөс суух болон Сүхбаатар өртөөнд буух тасалбартай зорчигчийг тээвэрлэнэ./