Нийгэм

Засгийн газрын хуралдаан болон Улсын онцгой комиссын хурлын шийдвэрээр нэмэлт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийджээ. Өнөөдөр Тайландын Бангконгоос нислэгүүд ирнэ. Шаардлагатай тохиолдолд зорчигчдыг хязгаарлана.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ