Нийгэм

Үйлдвэрлэлийн осолд өртөж эрүүл мэндээрээ хохирдог, амь насаа алдах тохиолдол тасралтгүй бүртгэгдсээр байна. Жил бүр үйлдвэрлэлийн ослын тоо буурахгүй байгаа учраас ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах санал санаачлагыг МҮЭХ-ноос гаргаад байна. Юуны өмнө өргөх цамхагт ажилладаг ажилчдад хөдөлмөрийн гэрээний ач холбогдлыг таниулах ажлыг хийжээ.

Кранистууд үйлдвэрчний эвлэлийн хороо байгуулсан байна. Ингэснээр тэдний хөдөлмөрийн нөхцөл байдал сайжрахыг МҮЭХ-ноос хэлж байна. Кранистууд ихэвчлэн кран түрээсэлж, хөлсөөр ажилладаг байна. Ингэж ажилладаг учраас хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, илүү цагийн хөлс авах, хөдөлмөрийн онцгой нөхцлийн нэмэгдэл авах боломжгүй байжээ. Харин хөдөлмөрийн гэрээний ашиг тусыг таниулснаар тэдэнд ажлын онцлогт тохирсон цалин хөлс авах, хөдөлмөрийн тухай хуулинд зааснаар ажиллах боломж бүрдэж байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна.

2019 онд 17 настай хүүхэд барилгад ажиллаж байгаад краны оосор тасарсны улмаас нас барсан тохиолдол гарч байсан. Энэ хэргийн шийдвэр өнөөдрийг хүртэл гараагүй байгааг албаныхан хэлж байна.

Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах анхааруулгыг аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлжээ. Барилгын салбарт ажиллаж байгаа ажилчид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах ёстойг албаныхан сануулж байна. 2017 онд  үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод 336 хүн, 2018 онд 283, 2019 онд 336 хүн тус тус өртсөн байна. Үүнээс барилгын болон уул уурхайн салбарт хамгийн олон хүн үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод орсон гэжээ.