Нийгэм

Ковид-19 халдварын улмаас үүсч байгаа эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд засгийн газар санхүүгийн багц арга хэмжээ авч эхэлсэн. Үүний нэг нь хүүхдэд сар бүр олгодог мөнгөн тэтгэмжийг 100 мянгад хүргээд байгаа юм. Энэ шийдвэр хэрэгжиж хүүхдийн дансанд мөнгө нь орж эхэлсэн байна. Эгзэгтэй цаг үед оновчтой шийдвэр байсан талаар иргэд ярьж байна. Бүх хүүхдэд сар бүр олгох 100 мянган төгрөгийн тэтгэлэг ирэх 10 сар хүртэл үргэлжлэх юм. 

Коронавирусийн  цар тахал гарч нийгэм, эдийн засаг хямарч байгаа энэ үед засгийн газраас иргэдээ дэмжих багц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Ингэхдээ 0-18 насны хүүхдэд сар бүр олгодог мөнгөн тэтгэмжийг аравдугаар сар хүртэлх зургаан сарын хугацаанд 100 мянган төгрөг болгон нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. Энэ багц арга хэмжээний шийдвэр биеллээ олж иргэдийн дансанд мөнгө нь орж эхэлжээ.  Монгол Улсад 0-18 насны 1,144,630 хүүхэд мөнгөн тэтгэмж авч байна. Цаг хэцүү байгаа энэ үед мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэн нь нүдээ олсон шийдвэр болж буйг иргэд онцоллоо.

Харин энэ сарын 18, 19-нд нийгмийн халамж, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай нийт 300 гаруй мянган иргэнд хүнсний талон, халамжийн тэтгэмжийг олгосон байна. Тодруулбал, хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай иргэдэд олгож байгаа хүнсний талоныг хоёр дахин нэмэгдүүлж 32,000 төгрөг төгрөг,  тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй ахмад настнууд, тэжээгч болон асран хамгаалагчгүй, хагас, бүтэн өнчин хүүхэд, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх, одой хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гээд нийт 62.6  мянган иргэнд олгодог 188,000 төгрөгийн тэтгэмжийг  288,000 төгрөг болгож олгох засгийн газрын шийдвэр ийнхүү биеллээ оллоо.