Нийгэм

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх зохион байгуулалтыг танилцууллаа.

7.2-ны өдөр Монголын түүх, Англи хэл
7.3-ны өдөр Хими, Газарзүй, Нийгэм судлал
7.4-ны өдөр Биологи, Математик
7.5-ны өдөр Физик, Орос хэл, Монгол хэлний шалгалт авах юм байна.

Нэг танхимд 12 хүүхдийг 2 метрийн зайтай суулгах юм байна. Өнөөдрөөс сурагчид БҮТ-ийн сайт руу хандаж шалгалтаа хаана өгөх, танхимын дугаар, суудлын хуваарь зэргээ харах боломжтой.