Нийгэм

Нийслэл хөдөө орон нутгийн нийлсэн 33 эрүүл мэндийн байгууллага унаагаа юүллээ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ байнгын хурдан, шуурхай ажиллахыг шаардаж байдаг онцлогтой. Цаг минутаар хүний амь нас хэмжигдэж байдаг учраас шинэ, сайн автомашин байнгын бэлэн байх шаардлагатайг салбарын сайд хэллээ.