Нийгэм

Өдөрт 60-80 тонн малын түүхий эдийг хог гээд л хаяж байна. Уг малын сэвс л гэхэд бордоо тэжээл хийх боломжтой. Гэтэл бид шууд хаяж байна.

Эмээлт зах дээр яг олон тооны мал бойлох ачаалал ихтэй 8,9,10-р сарын үед махыг нь аваад л цувдай, толгой шийрийг нь хаядаг. Хонины нэхий мөн адил.