Нийгэм

Явган зам, авто зогсоол, түшиц хана, эко хавтан бүрэн хийгдэж зүлэгжүүлэлт, сандал ширээ, чийрэгжүүлэлтийн талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, волейболын талбай, 00 байрлуулж, хашлаганы тросс татах, доод явган замын ажлууд хийгдэв.  Хог ялгах цэг байршуулсан.