Нийгэм

Өнөөдрийн байдлаар 70119400 утсаар болон өрхийн хяналтын ажилтнаар дамжуулан 3,895 иргэнээс дуудлага хүлээн авч 798 айлын яндан, ханан пийшин хөөлөөд байна.

Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлье. Зөвлөмжийг дагая-зөв хийе.

Эх сурвалж: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  яам