Нийгэм

14 хороо 8000 гаруй хүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хорооны ганцхан давхарт эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан бол өнөөдөр эмнэлгийн барилгаа өргөжүүлж байрыг нь томруулан ашиглалтад орууллаа.

Ингэснээр уламжлалт, физик эмчилгээний танхим, хүүхдийн дархлаажуулалтын кабинет, лаборатори зэрэг нэгжүүд бий болох боломжтой боллоо. Энэ нь иргэдийг ачаалал ихтэй хоёрдугаар шатлалын эмнэлэгт заавал очиж үйлчлүүлэх шаардлагагүй болгож байгаа юм.