Нийгэм

“Сургуулийн автобус" төсөл 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн амжилттай хэрэгжиж байна. 

Эхний 3 өдрийн байдлаар өглөө 4290, өдөр 4935, орой 4207 нийт 13432 сурагчид сургуулийн автобусаар зорчсон байна.
Тус төслийн хүрээнд 40 сургуулийн автобусаар 6 дүүргийн 31 сургуулийн сурагчдад үйлчилж байна.
Та замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрэм зөрчихгүй, бусдыг хүндэтгэж соёлтой оролцоно уу!