Нийгэм

Мэргэжлийн байгууллагууд ган зудын үнэлгээг 6 аймагт хийснээ танилцуулж байна. Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай аймгийн дийлэнхи сумд Өмнөговь аймгийн Манлай сумаас бусад суманд мал өвөлжих боломжгүй байгаа үнэлгээгээр тогтоогджээ. Мөн Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудад нас гүйцсэн эм ямаа 10-12 кг жинтэй ямар тарга тэвээрэг байхгүй. Мах нь борлохооргүй байгааг онцолж байна.