Нийгэм

Цементийг үнстэй хольж бусдад борлуулж байсан ийм ноцтой үйлдэл гарсныг Эрүүгийн цагдаагийн албаны алба хаагчид илрүүлэн хүмүүсийг нь дайчлан баривчилж шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. 

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр Алтай хотхонд Цементийг үнстэй холиод бэлтгэж байсан хүмүүсийг яг одоо ЭЦА эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийнхэн илрүүлэн шалгаж байна.