Нийгэм

Монголын шувуу хамгаалах нийгэмлэгийн залуус Ёндонгийн хайлааст ам гэх газраас шинэ зүйл Хөөндэй буюу Chestnut Thrush Turdus rubrocanus олж илрүүлжээ.

Ингэснээр Монгол орон нийт 13 зүйл хөөндэйтэй болж байна. Энэ төрөл зүйл нь Хималайн уулсын зүүн болон өмнөд нутгаар тархалттай мэдээлэл харьцангуй дутмаг байдаг. Ийнхүү Монгол орон энэ зүйл хөөндэйн Дэлхийн тархалтын хамгийн хойд цэг боллоо.
Монгол орныхоо гайхамшигт байгаль эх, ховор ан амьтдаа хайрлан хамгаалцгаая!

 

Эх сурвалж: БОАЖЯ