Нийгэм

Франц Улсаас агаараас эрэн хайх, аврах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сургалтын нэг, мөн шууд ажиллагаа нүйцэтгэх гурван нисдэг тэрэг авахаар тохиролцсон. Он гаргаад энэ нисдэг тэрэгнүүд ирнэ. Онцгой байдлын байгууллага нисэх нэгжээ бэлтгэж байгаа. Мөн Францтай хамтран хэрэгжүүлж буй энэ төслөөр 42 гал унтраах машин ирнэ.