Нийгэм

УОК-ын дарга Шадар сайд Я.Содбаатар 0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүд, өрх толгойлсон эх эцэг чөлөө олгох шийдвэрийг төрийн байгууллагуудад хүргүүлж эхэлсэн гэдгийг хэллээ. Чөлөөг цалинтай өмнө гаргасан ЗГ-ын шийдвэрийн хүрээнд цалинтай олгох нь зүйтэй гэж ЗГ үзжээ. Тиймээс бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд ажлаа онлайнаар хийх боломжтой.