Нийгэм

Коронавируст халдвар гэр бүлийн хүмүүсээс илэрээд байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн ойрын хавьтал болох 24 хүнийг тусгаарлаж коронавирусний шинжилгээ авахад түүний дүү болох МУБИС-ийн оюутан болон хадам ээж нараас нь вирус илэрсэн байна.

Тухайлбал, дээрхи оюутан МУБИС-ийн Байгалийн ухааны сургуулийн 2-р дамажааны оюутан гэнэ. Одоогоор тухайн оюутан хир олон хүмүүстэй хичээлд суусан, хэдэн хүмүүстэй хамгийн ойроос уулзсан зэргийг тандан судлахаар албаны хүмүүс ажиллаж байна.