Нийгэм

Эхний ээлжинд нийслэлийн хэмжээнд 600 өрхөд тараана гэв. Энэ ажлыг ЗГ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу ХНХЯ, МУЗН, дүүргүүдийн онцгой комисстой хамтран хэрэгжүүлж байна.

#СХД 26-р хороо

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ