Нийгэм

Хүнс тээвэрлэлтийг 07-17 цагийн хооронд явуулахаар боллоо. Шөнийн цагаар тээвэрлэлт хийхэд олон хүндрэл үүсч байсан. Тиймээс НОК-оос ийнхүү шийдвэрлэжээ.

Хүнс тээвэрлэлт, эм ханган нийлүүлэлт хийдэг автомашины энэ цагуудад дугаарын хязгаарлалтгүй зорчих боломжтой болж байна. Хүнс бараа тээвэрлэдэг 2,000 автомашин байдаг гэлээ.