Спорт

Сүүлийн үед бөхчүүдийн дунд үүсээд байгаа маргааныг нэг талд нь гаргаж шийдэхийг бөхчүүд шаардаж байна. Тиймээс Монголын үндэсний бөхийн холбоог Цэцдийн зөвлөлөө хуралдуулан Эх Эеэ хуралдуулахыг шаарджээ.  Харин Бөхийн холбооны зүгээс коронавирусын халдварын хөл хорионы улмаас ойрын хугацаанд хийх боломжгүй хориг тавигдсаны дараа зарлана гэж мэдэгдлээ.  

Улс, аймгийн цолтой бөхчүүд өнгөрсөн сард нэгдэж Үндэсний бөхийн холбоог нэн даруй цэцдийн зөвлөлөө хуралдуулж, Их эеийн товыг зарлахын шаардсан. Гэвч коронавирусын халдварын улмаас 3 сарын 2 хүртэл олон нийтийг хамарсан хурал зөвөлгөөн, цуглаан зохион байгуулахгүй байх төр засгийн шийдвэр гарсан. Тиймээс МҮБХ дээрхи хөл хорио тавигдсан даруйд цэцдийн зөвлөлөө хуралдуулж, Их Эеийн товыг зарлана гэж мэдэгдлээ.

Бөхчүүдээс зүгээс тавьж буй шаардлагыг Үндэсний бөхийн холбоо бүрэн дүүрэн хүлээн авч хүндэтгэлтэй хандаж байгаа гэдгээ ч хэлж байна.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД