Үйл явдал

Хятадын төв телевиз ням гарагт Хятадын Өмнөд туйл судлалын экспедицийн 36 дахь багийн ажлын үр дүнг харуулсан баримтат кино үзүүлжээ. Баримтат кинонод Хятадын туйл судлаачдын өмнөд туйлд явуулсан эрдэм шинжилгээний ажлын дүн болоод өмнөд туйлын ан амьтдыг харуулсан бүтээлийг үзүүлсэн байна. 

Хятадын туйл судлаачдын багийнхан Өмнөд туйлын Адели оцон шувууны сүргийг судлан, тэдний үйл хөдлөл, байр байдлыг ажиглажээ. Түүнчлэн өмнөд туйлын байгаль, хүрээлэн байгаа орчин, цас мөс зэргийн зураг бичлэгийг хийж CCTV сувгаар гаргасан байна. Хятадын туйл судлаачдын багийнхан мөс зүсэгч Xuelong хөлгөөр өмнөд туйлыг зорьсон юм. Хятадад дотоодод үйлдвэрлэн угсарсан мөс зүсэгч Xuelong хөлөг Xuelong-2 хөлгийн хамтаар өмнөд туйл дахь Жуншань станцын дэргэд байрлаж байгаа юм.