Үйл явдал

6-р сарын 22-ноос эхлэн Францад хөл хориог сулруулах ажлын хүрээнд кинотеатруудыг эргэн нээсэн. Иргэдийг хоорондоо зайтай суун үзвэр үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор суудлын тусгаарлах зайд “minion” -ууд байрлуулсан нь ухаалаг бөгөөд өхөөрдөм шийдэл байлаа.

Иргэд хоорондоо хоёр метрийн зайтай байх дүрмийг баримталж байгаа энэ үед нэг суудлын зайтай чихмэлүүдийг байрлуулснаас бусад орнууд ч мөн санаа авч байгаа тухай эх сурвалжид онцолжээ.