Үйл явдал

 Дэлхийн шилдэг хотуудад тагтан дээрээ ногоон байгууламж байгуулах нь түгээмэл болоод байгаа. Канадын Мотреал хотод байгуулсан тагтан дээрх ногоон байгууламж дэлхийн хамгийн томд тооцогдож байна.

Гурван хөлбөмбөгийн талбай нийлүүлсэнтэй дүйцэхээс гадна хотынхоо нийт иргэдийн хүнсийн хоёр хувийг бүрдүүлэх хүчин чадалтай. Өвлийн улиралд ч энэ хүчин чадлаараа ажиллахад асуудалгүй гэдгийг мэдээлсэн байна. Энэхүү ногоон байгууламжийг 2009 онд Канадын иргэн Луфа Фармс анх санаачлан, өнөөдрийг хүртэл дөрвөн ийм төрлийн томоохон ногоон байгууламжаа байгуулжээ. Гурван хөлбөмбөгийн талбайтай тэнцэх том байгууламж нь 15 мянган метр квадрат хэмжээтэй.