Үйл явдал

Дэлхийн агаар мандлын төвөөс тасалгааны агаарын чанар нь нас баралтын шалтгааны гуравны хоёрыг үүсгэдэг бөгөөд хэвлий дэх урагт ч мөн нөлөөлдөг гэжээ. Тус байгууллагын хийсэн үзүүлэлтээс харахад сүүлийн жилд хагас сая гаруй нярай эхийнхээ хэвлийд бүрэлдсэн эхний нэг сардаа агаарын бохирдлоос болж амь насаа алдсан байна.

Түүнчлэн агаарын бохирдол нь дутуу төрөлт болон бага жинтэй хүүхэд төрөхөд хамгийн ихээр нөлөөлдөг. 500,000 нялх хүүхдийн эндэгдлийн бараг гуравны хоёр нь тасалгааны агаарын бохирдолтой холбоотой, ялангуяа хоол хийх зориулалттай нүүрс, мод, малын ялгадас зэрэг хатуу түлшнээс үүдэлтэй байдаг байна.

500 мянга орчим нас барсан тохиолдлын 236,000 нь Сахарын Африк тивд бүртгэгдсэн бол Өмнөд Азид 186,000 нь бүртгэгджээ. Гуравдугаарт Зүүн Өмнөд болон Баруун Ази 23,000, Хойд Африк 20,000 мянга, Латин Америк болон Кариббын тэнгисийн орнууд 7,700, Төв Европ болон Төв Азийн орнууд 2,700 тохиолдолтойгоор удаалсан байна.

Энэхүү судлагааг Дэлхийн агаарын 2020 оны тайланд мэдээлж, агаарын бохирдлыг эрүүл мэндийн асуудалтай холбон судалжээ. Үүнээс гадна дэлхий даяар агаарын бохирдлоос үүдэлтэй нас баралтын талаар судласан байна.