Монголын тухай дэлхий дахинаа

Монгол улс ийнхүү ахмад, өндөр настнуудынхаа тэтгэврийн зээлийг тэглэхдээ улсынхаа мөнгөний орд газраас олох ашгаар тэглэх бодлого баримталж байгаа юм. Тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудлыг УИХ-аар оруулан, зохих хууль тогтоомж батлан шийдвэрлэхийг Монгол улсын парламентын тэргүүн Гомбожавын Занданшатарт үүрэгджээ.

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс санаачилсан Тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудлыг УИХ-аар оруулан хэлэлцэж эхлээд байна. Энэ дагуух хуулийн төсөлд зааснаар иргэд, тэр дундаа ахмад настнууд тэтгэврээ барьцаалан зээл авч байгаагаас байнгын орлогогүй хоцорч, санхүүгийн болоод сэтгэлзүйн их дарамтад байна. Тиймээс тэдэнд төрөөс нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлж, зээлийг нь тэглэж, орлоготой амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх бодлого баримталж байгаа юм.

Тэгвэл ахмад настнуудынхаа тэтгэврийн зээлийг төлөх мөнгийг Монгол улсын Салхитын мөнгөний орд газраас олох ашгаасаа төлж барагдуулахаар төлөвлөж байна. Салхитын мөнгөний ордыг 800 тонн мөнгө, нэг тонн алтны нөөцтэй гэж тогтоосон юм. Тиймээс эндээс 400 сая ам. долларын ашиг олно гэж тооцож байна.

Өнөөдөр Монголын нийт хүн амаас 421 мянган иргэн ахмад настны тэтгэвэр авдагаас 229 мянга нь 2019 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар арилжааны банкуудад 279 сая долларын өр зээлтэй байгаа юм.

Эх сурвалж:  https://rossaprimavera.ru