Монголын тухай дэлхий дахинаа

НҮБ-ын дэргэдэх хүний эрхийн хорооноос ОУ-ын ээлжит хяналтын дагуу Монголын хүний эрхийн байр байдлын талаарх үнэлгээг тодорхойлох дүгнэлтийг 11-р сарын 4-нд хийх гэж байна.

Монгол улс нь Хүний эрхийн ээлжит төлөв байдлын шалгалт 11-р сард явагддаг 14 бүс нутаг, улсын нэг. Хамгийн анх 2010 оны 11-р сар болон 2015 оны 5-р сард НҮБ-ын хүний эрхийн ээлжит дүгнэлтийг Монгол улсад хийж байсан. Үнэлгээг 1-рт үндэсний хэмжээнд буюу засгийн газраас энэ тал дээр хэрхэн хяналт тавьж ажилладагийг, 2-рт хүний эрхийн төлөө байгууллага, хувь хүмүүс хэрхэн эрхийнхээ төлөө дуу хоолойгоо өргөн, мэдээлэл түгээж байгаа дээр тулгуурлан гаргадаг байна. Харин 3-рт ОУ-ын болон бүс нутгийн хүний эрхийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн бүлгүүд зэрэг бусад оролцогч талуудын мэдээлэл дээр үндэслэн дүгнэлт хийдэг байна. Энэхүү дүгнэлтийн тайланг цахимаар харах боломжтой. Ковид-19 цар тахлын хязгаарлалтын дагуу Женев хот дахь НҮБ-ын салбар хорооноос орон нутгийн цагаар 11-р сарын 4-ний өдөр 9 цагаас 12:30 хүртэл цахим хэлбэрээр дүгнэлтийг хийнэ.

Эх сурвалж: ohchr.org